Hirotatsu Sadaoka

Hirotatsu Sadaoka

Sumida-ku, Tokyo, Japan