Takaya Yamaguchi

UUUM株式会社 / エンジニアリングマネージャー神奈川県茅ヶ崎市

Takaya Yamaguchi

UUUM株式会社 / エンジニアリングマネージャー