Миний бие 2017 онд Шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийн харъяа Мэдээлэл холбооны технологийн сургуулийг програм хангамжийн инженер мэргэжилээр төгссөн бөгөөд түүнээс хойш EYS-STYLE компанид ажиллаж байна.

Ambition

Please log in and connect to see more.

未来

Experience and education

Please log in and connect to see more.


Keep up to date with your connections on the Wantedly People App.