1
/
5

VỊ TRÍ ĐẶT HỒ CÁ KOI PHONG THỦY

Khi bố trí vị trí đặt hồ koi, người ta cần phải lưu ý rằng đó là yếu tố quan trọng trong phong thủy. Nếu vị trí đặt hồ koi không hợp lý, nó có thể gây ra khó khăn trong việc tài lộc, sức khỏe và sự nghiệp. Vì vậy, hãy cân nhắc kỹ trước khi quyết định đặt hồ koi ở đâu trong nhà.

Nguồn bài viết: https://koji.vn/vi-tri-dat-ho-ca-koi-phong-thuy